ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
   
   
ΣΥΝΟΛΟ 9

           ΕΠΙΠΛΕΟΝ

      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     5    ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.

       ΒΙΟΛΟΓΙΑ           3     ΕΠΙΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ

      ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.     2     ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ε.Π.Π. 3
   
   
ΣΥΝΟΛΟ 10

               ΕΠΙΠΛΕΟΝ

       Α.Ο.Θ.                   2 ΟΙΚΟΝΟΜ.-ΠΛΗΡΟΦΟΡ.

       ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.   2 ΕΠΙΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ

       ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.   2 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
   
ΣΥΝΟΛΟ 9

               ΕΠΙΠΛΕΟΝ

       ΛΑΤΙΝΙΚΑ                  3 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ. ΕΠΙΣΤ

     ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.         2 ΕΠΙΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ

       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ 2 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΦΥΣΙΚΗ 4   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3   ΑΡΧΑΙΑ 5
ΧΗΜΕΙΑ 2   Α.Ε.Π.Π. 2   ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3   Α.Ο.Θ. 2   ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ή   ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2            
ΣΥΝΟΛΟ 8 ή 9 ή 11   ΣΥΝΟΛΟ 7   ΣΥΝΟΛΟ 10

Φροντιστήριο Μαθητεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φροντιστηρίου.

Τελευταία Νέα

05 March 2020
05 March 2020
05 March 2020
National CPR association
Automatic Backlinks